Home » Društvo (page 90)

Društvo

Branko Ćopić: Krajina se diže na ustanak

Glas o ustanku sve se više širio po kraju pod Grmečom. Već je svaki seljak znao da Komunistička partija priprema ustanak, i da nam je glavni oslonac Sovjetski Savez. Negdje su pripreme za ustanak tek počinjale, drugdje ...

Read More »

Rodoljub Čolaković: O Fadilu Jahiću Špancu

Ležao sam na patosu u prostranoj sobi tobutske škole. Nisam mogao da zaspim, iako sam bio veoma umoran od današnjeg marša. Razmišljao sam kako su prije devet mjeseci sa ovog mjesta krenuli četnici Steve Damjanovića i Radivoja ...

Read More »

Branko Ćopić: Čuvaj se pjesnika

Za napada na Bihać, Skender Kulenović i ja, pred sam kraj bitke sjurimo se u grad i u glavnoj ulici naletimo na kolonu zarobljenih domobrana. Pored njih, sa strane, išao je domobranski oficir bez oružja, ali propisno ...

Read More »

Milovan Đilas: Pismo Titu

Milovan Đilas (4. 6. 1911. – 20. 4. 1995.) bio je jugoslovenski književnik, revolucionar, političar, politički zatvorenik i jedan od najpoznatijih istočnoevropkih disidenata, čija su djela redovno prevođena i izdavana u zapadnoj štampi. Od 1937. do 1954. ...

Read More »

Milovan Đilas o Savi Kovačeviću

Na mom putu za Gornje Polje, na kamenom planinskom prevoju, sučelili smo se sa grupom naoružanih ljudi, koju tek posle tri-četiri sekunde prepoznamo kao partizane. Napred je išao pokrupan brkajlija, s kapom od lisičine, u čizmama artiljerca ...

Read More »

Milovan Đilas: O Drugom zasjedanju AVNOJ-a

Najveći deo posla u formulisanju zaključaka budućeg AVNOJ-a obavio je Kardelj. Pomagao mu je Pijade: budući „parlament“ je našao u Pijadi svog čoveka, a Pijade u njemu sebe. Pijadeova živahna i maštovita inteligencija kao da se tek ...

Read More »