Home » Kultura (page 74)

Kultura

Dobriša Cesarić, čarobnjak poetskog govora

Dobriša Cesarić, južnoslavenski književnik je rođen u Slavonskoj Požegi 10. januara 1902. godine. Njegova lirika se rodila i rasla između dvaju svjetskih ratova, potvrdivši se potpuno poslije Drugog svjetskog rata, odmah iza pojave pjesnika Silvija Strahimira Kranjčevića, ...

Read More »

Milovan Đilas: O Drugom zasjedanju AVNOJ-a

Najveći deo posla u formulisanju zaključaka budućeg AVNOJ-a obavio je Kardelj. Pomagao mu je Pijade: budući „parlament“ je našao u Pijadi svog čoveka, a Pijade u njemu sebe. Pijadeova živahna i maštovita inteligencija kao da se tek ...

Read More »

Ivo Andrić: O tendencijama u književnosti

Oni koji upravljaju zemljama i sudbinama naroda trebalo bi da obrate pažnju na razvitak i pravac svih umetnosti a naročito književnosti koja je, prirodno, od svih umetnosti najbliža životu i razvijanju zemlje i društva. Ne mislim to ...

Read More »