Home » AbrašMEDIA » Danas okrugli sto “Prepoznaj nasilje i reaguj”

Danas okrugli sto “Prepoznaj nasilje i reaguj”

U sklopu implementacije projekta “Prepoznaj nasilje i reaguj” Centar za društveno istraživanje “Global Analitika” organizuje okrugli stol koji će se održati u prostorijama Kulturnog centra “Kralj Fahd” u Mostaru danas  u 10:00 sati.

Na okruglom stolu bit će predstavljeni do sada ostvareni projektni rezultati i preporuke dobivene tokom edukativnih radionica s nastavnim osobljem u prvoj fazi spomenutog projekta.

Među ostalim, jedan od predavača na okruglom stolu bit će nagrađena prosvjetna radnica Irena Vidović koja će svoj doprinos dati kroz ekspertizu bliskog rada s djetetom od njegove najranije dobi i prepoznavanje oblika i obrazaca nasilnog ponašanja kod djece ili oblike pretrpljenog nasilja, najavili su organizatori.

(AbrašMEDIA)