Home » AbrašMEDIA » Kata Šarić će ipak morati napustiti stan
foto: www.abrasmedia.info

Kata Šarić će ipak morati napustiti stan

Ustavni sud BiH odlučio je da Kata Šarić mora napustiti svoj stan u Vukovarskoj ulici u Mostaru.

“Ustavni sud zaključuje da ne postoji kršenje prava na imovinu iz članka II/3.k Ustava BiH i članaka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju kada je miješanje u apelantičino pravo na imovinu bilo u skladu sa zakonom, radi postizanja legitimnog cilja u javnom interesu, kojim je uspostavljena pravničina ravnoteža između zahtjeva od općeg ili javnog interesa i zahtjeva da se zaštiti pravo pojedinca na imovinu. Ustavni sud zaključuje da osporenim odlukama nije povrijeđeno apelantičino pravo na dom garantirano II/3.f Ustava BiH i članom 8. Europske konvencije jer je do miješanja u to pravo došlo donošenjem rješenja o određivanju izvršena protiv kojeg apelantica nije iscrpila mogućnost izjavljivanja efektivnih pravnih lijekova”, objavljeno je na web stranici Općinskog suda u Mostaru.

Podsjetimo, Kati Šarić je Općinski sud u Mostaru zbog duga od 8 tisuća maraka oduzeo stan od 52 četvorna metra i odmah ga potom prodao djelatnici tog suda i to za 25 tisuća konvertibilnih maraka.

Deložacije Kate i njezine obitelji bila je zakazana 27.siječnja ove godine no spriječena je zahvaljujući više stotina građana koji su formirali živi zid ispred ulaza zgrade u kojoj se nalazi stan.