Home » AbrašMEDIA » Komunalni lomivrat u gradu Mostaru – Što Mostarci misle o stanju gradskih cesta?

Komunalni lomivrat u gradu Mostaru – Što Mostarci misle o stanju gradskih cesta?

Što građani i građanke Mostara misle o stanju gradskih cesta pogledajte u videu pod nazivom “Komunalni lomivrat u gradu Mostaru” koji je objavio Pravo na grad.

(AbrašMEDIA)