Home » Društvo » Male hidroelektrane na Kraljuščici

Male hidroelektrane na Kraljuščici

Na području općine Konjic izdate su koncesije za gradnju 41 male hidroelektrane na pritokama Neretve. Na jednoj od pritoka – rijeci Kraljuščici izgrađene su “samo” dvije, i te dvije su bile dovoljne da unište rijeku i život u njoj.