Home » AbrašMEDIA » Na Građevinskom fakultetu se otvara studij “Arhitektura i urbanizam”

Na Građevinskom fakultetu se otvara studij “Arhitektura i urbanizam”

Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru od akademske 2017/2018. godine otvara novi studij – Sveučilišni preddiplomski studij arhitekture i urbanizma. Za studij je osigurana podrška fakulteta iz Republike Hrvatske (Zagreb, Split i Osijek) koji izvode studij arhitekture, a posebno Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Naziv studijskog programa je Arhitektura i urbanizam, dok je naziv studijskog ciklusa Sveučilišni preddiplomski studij arhitekture i urbanizma.

Ciklus studijskog programa je 1. (PRVI), trajanje studija je 3 (TRI) godine, a broj ECTS bodova iznosi 180 (STO OSAMDESET). Režim studija ustrojava se i izvodi po semestrima kao redovni studij.

Uslovi za upis na studij

– Završena srednja škola u trajanju od četiri (4) godine
– Zadovoljeni kriteriji razrednog postupka,
– Zadovoljeni rezultati prijemnog ispita.

Više informacija potražite na WEB stranici Građevinskog fakulteta.

(AbrašMEDIA)