Home » AbrašMEDIA » O nama

O nama

Media Centar Abrašević je nastao iz pokušaja da se pokrene i osigura medijski prostor koji će ponuditi slušateljima – čitateljima – posjetiteljima mogućnost za široku društvenu raspravu, analizu i kritiku sadašnjeg bh. i globaliziranog društva. Nas cilj je potraga za alternativnim vizijama organiziranja svijeta i društva. Tražit ćemo altrenativa rješenja postojećoj političkoj i ekonomskoj i kulturnoj stvarnosti, koja je često suprotstavljena ljudskim željama i težnjama, razara humane odnose i razbija solidarnost. Informirat ćmo građane i raditi na: širenju slobodoumnih ideja, društvene pravednosti, jačanju ljudskih prava, pluralizmu ideja i organiziranja, oslobađanju svijeta i našeg okruženja od diskriminacije, dominacije, iskorištavnja i degradacije prirode. Naš radio i web portal će ponuditi drugačiju informaciju, objavljivati ćemo komentare, ali i teorijske tekstove.

Media Centar (MC) se u informiranju javnosti i akcijama neće ograničavati na samo jednu izabranu kategoriju ili ideju koja bi trebala ispunjavati centralnu funkciju i ulogu u društvenim promjenama, a sama ova medijska borba je tu da ukaže i prepozna što veći broj konfliktogenih ideja i radnji koje uništavaju čovječnost. Pratit ćemo svakodnevno akcije i podržavati bezgranično ideje, organizacije i pojedince koji ulažu svoju kreatinost i rad u promoviranje svih oblika emancipacije.

Na našim stranicama i u radio – programu bit će mjesta za promoviranje različitih društvenih pokreta, različitih promišljanja o svijetu i lokalnoj zajednici, dakle, bit ćemo otvoreni na polemiziranja, diskusije i dijalog. Ovo će biti otvoreni medijski prostori za različite “nove/radikalne” umjetničke korake i akcije, dok će muzika na radiju i programima Media Centra ispunjavati funkciju podrške izgovorenoj, napisanoj riječi i idejama.

No, ono što je sigurno, nećemo prezentirati materijale, ideje i programe koji propagiraju diskriminaciju ili totalitarna rješenja, rješenja koja isključuju različitost i mogućnost izbora.

Također na našim stranicama i u programima nećemo davati prostor propagandnim porukama, marketinškim kampanjama mutinacionalnih izrabljivačkih firmi. Nećemo objavljivati tesktove i vijesti koje nemaju ozbiljan nivo refleksije na svjetska kretanja i razvoj lokalne zajednice.

Našom izuzetno važnom misijom je izravno uključenje i podrška akcijama koje su povezane sa alternativnim – demokratskim rješenjima, akcijama koje mijenjaju postojeće (neodrživo!) stanje svijesti i temeljno se suprostavljaju getoiziranju, nacionalizmu, reakcionarnim, konzervativnim idejma i radikalnim političkim, fašističkim i rasističkim koncepcijama.

Promoviranje ovakvih stavova i stvaranje alternativnog medijskog okruženja rezultat je naše vjere u društvo koje moraju činiti svjesni i aktivni pojedinci, koji znaju vladati svojim životima, a ne osobe koje odluke o svojim životnim pitanjima rado prepuštaju drugima da (jednako rado) odlučuju u njihovo ime. Od nas i našeg angažmana (u okviru građanskih pokreta i akcija) zavisi kakav će u budućnosti biti naš svijet i ko će njime vladati.