Home » Dnevne novosti » BiH » Osigurati transparentno i pošteno zapošljavanje u javnom sektoru

Osigurati transparentno i pošteno zapošljavanje u javnom sektoru

Transparency International u BIH (TI BiH) i Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju zastupnice i zastupnike u Parlamentu FBiH da konačno osiguraju donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH u dijelu koji se odnosi na unapređenje sistema zapošljavanja u javnom sektoru u Federaciji BiH.

– Naime, u proteklom periodu TI BiH i CCI su pripremili „Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnoj službi u FBiH“ koja na principima transparetnosti i meritornosti regulira postupak zapošljavanja u svim subjektima javnog sektora, a koji ne ulaze u sastav državne službe. Vlada FBiH ranije je iskazala spremnost da donese ovu Uredbu odmah po usvajanju izmjena i dopuna Zakona o radu – navodi se u saopćenju ovih organizacija.

Međutim, kako navode, konačno donošenje dopuna Zakona o radu prolongira se već šest mjeseci od strane rukovodstva Predstavničkog doma Federalnog parlamenta.

– Na molbu za pojašnjenje i održavanje sastanka oglušila su se oba predsjedavajuća domova, Edin Mušić (SDA) i Lidija Bradara (HDZ) – stoji u saopćenju.

TI BiH i CCI smatraju izuzetno bitnim bolje reguliranje javne konkurencije u svim dijelovima javnog sektora, jer se samo tako mogu umanjiti koruptivne prakse pri zapošljavanju kao što su stranačko zapošljavanje, nepotizam, mito i kronizam.

– Usvajanjem Uredbe koja propisuje izbor najkompetentnijih kandidata ispunili bi se zahtjevi Reformske agende i konačno pokazala stvarna politička volja u borbi protiv korupcije. Nalazi iz istraživanja obje organizacije pokazuju da građani smatraju da su postupci pri zapošljavanju u javnom sektoru najkorumpiraniji i da svi građani nemaju jednake šanse. TI BiH i CCI zato još jednom apeluju da se usvoje izmjene i dopune Zakona o radu koje će omogućiti da Vlada FBiH u najkraćem roku donese Uredbu koja će propisati obavezu provedbe javnog konkursa pri zapošljavanju u cijelom javnom sektoru, uključujući i javna preduzeća, agencije, fondove, kao i obrazovne, zdravstvene i druge ustanove, koje ne ulaze u sastav državne službe, te jednako važno, zapošljavanje najboljih kandidata, tj. sposobnih, a ne podobnih, po bilo kojem osnovu – stoji u saopćenju.

(FENA)