Home » AbrašMEDIA » Popis lokacija za distribuciju markica za 2018. godinu

Popis lokacija za distribuciju markica za 2018. godinu

Od 18.12.2017. godine Zavod zdravstvenog osiguranja HNK vrši redovitu distribuciju premije osiguranja (markice) za 2018. godinu., a ista je počela i trajat će do 28.02.2018. godine.

Kako bi se umanjila mogućnost stvaranja gužvi tijekom distribucije Zavod je organizirao 15 punktova na području HNK na kojima osiguranici mogu uplatiti i preuzeti premiju osiguranja (markicu) te ovjeriti zdravstvenu iskaznicu.

Cijena premije osiguranja, kao i ranijih godina, je 20 KM po osiguraniku, a istu mogu kupiti sve osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu iskaznicu, izuzev djece do navršenih 18 godina života koja su oslobođena plaćanja participacije i istima nije potrebna premija osiguranja (markica).

Redovna distribucija premije osiguranja završava 28.02.2018. godine, a nakon ovoga datuma premiju osiguranja (markicu) moći će pribaviti samo prvoprijavljeni u roku od 30 dana od dana prijave na zdravstveno osiguranje i djeca koja su navršila 18 godina života u roku od 30 od dana kada su navršili 18 godina života.

(AbrašMEDIA)