Home » AbrašMEDIA » Porast temperatura u različitim dijelovima svijeta (1900. – 2016.)

Porast temperatura u različitim dijelovima svijeta (1900. – 2016.)

Prosječna temperatura na Zemlji bi u narednih devet godina mogla porasti za 1,5 stepeni Celzijusa, u odnosu na prosjek sa kraja 19. vijeka.