Home » AbrašMEDIA » Poziv srednjoškolcima za učešće na MIKROfestu

Poziv srednjoškolcima za učešće na MIKROfestu

Centar za dramski odgoj u sklopu svojih redovnih aktivnosti, a kao dio programa 20. Međunarodne teatarske konferencije organizuje MIKROfest – Festival srednjoškolskih teatarskih minijatura.

Konferencija će biti održana 23, 24. i 25. februara 2018. godine u okviru obilježavanja 44. godišnjice Mostarskog teatra mladih i dodjele Međunarodne nagrade za doprinos razvoju dramskog odgoja „Grozdanin kikot“.

CDO poziva sve srednje škole Mostara da uzmu učešće na ovom stvaralačkom susretu. Svaka škola može prijaviti više grupa svojih učenika koji su pripremili mikro dramu, maksimalnog trajanja do 10 minuta, a na temu Sloboda. U obzir dolaze svi teatarski žanrovi i svi oblici scenskog izražavanja. Mikro drama može biti autorska, a može se koristiti i dramski tekst ili dio dramskog teksta, elementi scenarija ili libreta, te poezija. Važno je da to bude zaokružena cjelina sa svim elementima scenskog uprizorenja.

Stručni žiri će nagraditi najbolja ostvarenja, a 6 izabranih će kao scenski omnibus nastupiti na 17. Festivalu srednjoškolskog teatra Bosne i Hercegovine u Živinicama aprila 2018. godine.

Prijave se primaju do 15. januara 2018. godine.

Aplikacione obrasce slati na adresu:

Centar za dramski odgoj

Maršala Tita 128

88000 – Mostar

Ili na e – mail adresu: bihcedeo@gmail.com

(AbrašMEDIA)