Home » AbrašMEDIA » Poziv za učešće na Konferenciji o označavanju i kontroli GMO-free prehrambenih proizvoda u BiH

Poziv za učešće na Konferenciji o označavanju i kontroli GMO-free prehrambenih proizvoda u BiH

Konferenciju o označavanju i kontroli GMO-free prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini, koja ima za cilj javno pokretanje smjernica i informisanje o njihovim implikacijama na institucije, privatni sektor i potrošače, organizuju Njemačko udruženje za međunarodnu saradnju (GIZ) i Agencija za sigurnost hrane u Bosni Hercegovini, u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine.

Konferencija će se održati 13. juna 2017. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10) sa početkom u 10:00 sati.

Razvoj regionalno usklađenih standarda za označavanje i kontrolu GMO-free prehrambenih proizvoda za zemlje dunavske regije je dogovoren između Ministarstava poljoprivrede iz 14 zemalja regiona u okviru Dunav Soja deklaracije koja je također potpisana od strane resornih ministarstava u BiH. Ovaj razvojni proces koji je uključivao pregled nacrta standarda od strane relevantnih institucija u BiH na državnom nivou, podržan je od strane GIZ projekta „GMO-free kvalitetna soja iz Dunavske regije“.

Bosna i Hercegovina je prva od četrnaest zemalja članica koja je usvojila standarde u formi smjernica.

Zainteresovani za učešće na ovoj konferenciji potrebno je da potvrde prisustvo do 09. juna na e-mail adresu:tijana.muhamedagic@komorabih.ba.

Pozivno pismo
Program

(AbrašMEDIA)