Home » AbrašMEDIA » Predavanje „Kako je Osmi mart izgubio revolucionarni karakter?“

Predavanje „Kako je Osmi mart izgubio revolucionarni karakter?“

U srijedu, 8. marta u 17:30 sati, u Američkom kutku Mostar održat će se predavanje i druženje sa Amilom Ždralović.

“Osmi mart je podsjetnik na važan trenutak otpora žena radnica u istoriji feminističkog pokreta. Međutim, zanimljivo je kako se smisao događaja vezanih za 8. mart kontinuirano redefinirao potiskujući sam čin otpora kapitalizmu i patrijarhatu te upisujući različita ideološka značenja. Svaki 8. mart jeste prilika da se prisjetimo marševa radnica i da u njihovoj borbi potražimo inspiraciju za naše borbe. Fokus ovog predavanja bit će na ukazivanju na izvorni smisao Osmog marta.”, saopštili su organizatori.

Amila Ždralović je zavšila Filozofski fakultet u Sarajevu – Odsjek filozofija i sociologija. Magistrirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Radi kao viša asistentica na Pravnom fakultetu u Sarajevu na predmetima Sociologija, Sociologija prava i Gender i pravo. Područja interesovanja: rodne studije, sociologija prava i metodologija društvenih nauka.

Predavanje će se održati u prostorijama Američkog kutka Mostar u srijedu, 8. 3. 2017. od 17:30 sati, a više informacija možete potražiti na FB događaju.

(AbrašMEDIA)