Home » AbrašMEDIA » Razgovor sa Tanjom Miletić Oručević: Može li Mostar postati Europska prijestolnica kulture?

Razgovor sa Tanjom Miletić Oručević: Može li Mostar postati Europska prijestolnica kulture?

Kroz historiju Mostar je iznjedrio brojne umjetnike, a umjetnost i kultura oduvijek su bili jedan od važnijih segmenta društvenog života hercegovačkog središta. Mostar bi za nekoliko godina mogao postati Europska prijestolnica kulture, ukoliko ideja o kandidiranju Mostara zaživi do kraja 2017. godine.

Autor: Husein Oručević, AbrašMEDIA

Inicijativu Europske prijestolnice kulture pokrenula je 1985. godine Meline Mercouri, tadašnja grčka ministrica kulture koja je uspjela uvjeriti članove Europskog parlamenta u važnost kulture i umjetnosti za društvo. Čast prvog Europskog grada kulture pripala je te godine Atini. Od 2011. titulu se dodjeljuje svake godine po jednom gradu u dvije države Europske unije i dosad je tu titulu ponijelo preko 40 europskih gradova, između ostalih: Liverpool, Genova, Glasgow, Dublin, Krakow, Porto, Amsterdam, Berlin, Pariz, Madrid, Graz, Stockholm, Dublin, Graz, Lille, Patras, Pečuh, Essen, Košice, Marseille, Wroclaw.

Gradska administracija Mostara u suradnji sa javnim kulturnim institucijama, nevladinim organizacijama koje se bave promoviranjem umjetnosti i kulture, te slobodnim umjetnicima, trebala bi se do kraja godine odlučiti da li želi pokrenuti proceduru kandidiranja Mostara za Europsku prijestolnicu kulture. Početkom naredne godine Europska komisija će raspisati konkurs, što znači da mostarski kultrnjaci i Grad Mostar aplikaciju moraju podnijeti šest godina ranije (do kraja 2018. godine), dok se četiri godine prije odabira „Prijestolnice kulture 2024“ (2020. godina) moraju znati kandidati. U međuvremenu, Mostar treba proći bosanskohercegovačke predkvalifikacije odnosno eliminacije, jer samo jedan grad iz BiH može biti zvanični kandidat. Svake godine dva grada iz Europske unije dobiju status prijestolnice europske kulture, a svake treće godine pravo na kandidaturu imaju gradovi iz država koje su kandidati za ulazak u Europsku uniju.

Kakve su šanse Mostara da 2024. godine postane Europska prijestolnica kulture upitali smo redateljicu Tanju Miletić Oručević koja je od samoga početka involvirana u proces uključivanja Mostara u porodicu europskih gradova kulture. Poslušajte razgovor sa Tanjom Miletić Oručević: