Home » Dnevne novosti » BiH » Sektor metalske i elektroindustrije ostvaruje 40 posto ukupnog izvoza FBiH
Foto: maglaj.net

Sektor metalske i elektroindustrije ostvaruje 40 posto ukupnog izvoza FBiH

Učešće metalske i elektroindustrije Federacije BiH u ukupnom izvozu FBiH je 40 posto, a najveće izvozno tržište tog sektora je Evropska unija.

Udruženje metalske i elektroindustrije Privredne komore Federacije BiH (PKFBiH) napravilo je analizu stanja u ovom sektoru po kojoj je metalska i elektroindustrija u FBiH u 2016. ostvarila izvoz proizvoda u vrijednosti 2,55 milijarde KM i u odnosu na 2015. godinu bilježi pad od dva posto.

– Ukoliko metalsku i elektroindustriju FBiH posmatramo po grupama proizvoda može se uočiti da je glavni razlog smanjenja izvoza u 2016. godini smanjeni obim izvoza “metala i njihovih proizvoda” za 7,34 posto i “električnih mašina i opreme i njihovih dijelova” za 4,57 posto – kazali su za Fenu u Udruženju metalske i elektroindustrije PKFBiH.

Analiza pokazuje da pozitivne trendove u izvozu bilježe “mašine, aparati, mehanički uređaji, kotlovi i nuklearni reaktori i dijelovi” (čiji se izvoz povećao za 1,97 posto u odnosu na 2015.), “vozila i njihovi dijelovi” (povećanje od 1,65 posto), a najbolje rezultate u prethodnoj godini bilježi izvoz “oružja, municije i njihovih dijelova”, čiji se izvoz povećao za 23,34 posto.

– Bitno je naglasiti da je među 20 vodećih izvoznih proizvoda Federacije BiH, devet proizvoda metalskog i elektrosektora. Predviđanja su da će 2017. za metalsku i elektroindustriju biti veoma teška, pogotovo što se očekuju izmjene zakonskih rješenja koja su od suštinskog značaja za privredu – navode u ovom udruženju i napominju da se ne smije dozvoliti donošenje zakonskih rješenja koja će dovesti do pada konkurentnosti ovog sektora.

U metalskoj i elektroindustriji Federacije BiH je uposleno više od 27.000 radnika, a broj firmi koje rade u ovoj branši je oko 1.400. Metalski i elektrosektor više od 90 posto svoje proizvodnje plasiraju na strana tržišta.

Među najvećim problemima u ovom sektoru u Udruženju metalske i elektroindustrije PKFBiH izdvajaju problematiku carinskih bankovnih garancija kod privremenog uvoza i plaćanje carina na uvoz mašina i opreme za unapređenje proizvodnje.

– Prilikom privremenog uvoza mašina i opreme koje se koriste za proizvodnju, privredni subjekti moraju obezbijediti bankovnu garanciju koja je trošak i koja dodatno opterećuje firme. Također, neophodno je donijeti odluku o oslobađanju plaćanja carina prilikom uvoza opreme i mašina za unapređenje proizvodnje, čime bi se privrednim subjektima omogućilo da lakše dođu do nove opreme i na taj način bi se sigurno povećao broj radnika – navode iz tog udruženja.

O ovim temama će se diskutovati na sjednici Odbora Udruženja metalske i elektroindustrije 1. februara u Privrednoj komori Federacije BiH u Sarajevu.

(FENA)