Home » AbrašMEDIA » Skokovi sa Starog mosta uvršteni na UNESCO-ovu listu nematerijalne kulturne baštine

Skokovi sa Starog mosta uvršteni na UNESCO-ovu listu nematerijalne kulturne baštine

Ljubo Bešlić gradonačelnik Mostara i Radmila Komadina glavna savjetnica Grada Mostara primili su, u Gradskoj upravi, eksperte za nematerijalnu kulturnu baštinu jugoistočne Europe.

Eksperti su boravili u BiH u periodu od 27. do 28. juna 2017. gdje su razgovarali o načinima zaštite nematerijalne kulturne baštine u BiH i Europi, finansiranju i mehanizmima koji osiguravaju odgovarajući zaštitu ove baštine.

BiH je ove godine domaćin sastanka koji predstavlja platformu za jačanje saradnje i razmjenu informacija u oblasti nematerijalne kulturne baštine. Sudionici će, između ostalog, biti informirani o sevdalinci i skokovima sa Starog mosta u Mostaru.

Razlog posjete eksperata je što se skokovi sa Starog mosta nalaze na Preliminarnoj listi nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Sa ekspertima su bili Biljana Čamur Veselinović, pomoćnica ministra civilnih poslova i Siniša Šešum, voditelj UNESCO ureda u BiH.

Anto Šain iz Agencije Stari grad prezentirao im je projekt obnove Starog mosta, a nakon sastanka u Vijećnici upriličen je obilazak Starog grada.

(AbrašMEDIA)