Home » AbrašMEDIA » Stari most u zelenoj boji povodom Dana zaštite životne sredine
foto: www.abrasmedia.info

Stari most u zelenoj boji povodom Dana zaštite životne sredine

Svjetski dan zaštite životne sredine je dan koji se obilježava u cijelom svijetu, 5. juna, kroz razne aktivnosti i kampanje.

Sinoć je Dan zaštite životne sredine obilježen i u Mostaru, osvjetljavanjem Starog mosta u zelenu boju.

Cilj Dana zaštite životne sredine ima za ciljem da skrene pažnju javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine.

Datum 5. juni je odredila Generalna skupština Ujedinjenih naroda jer je tog dana 1972. godine održana Konferencija o zaštiti životne sredine u Štokholmu. Na konferenciji se okupilo 113 država, koje su pripremile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje s ciljem zaštite životne sredine.

(AbrašMEDIA)