Home » AbrašMEDIA » Treći partnerski radio program Abrašradija i ROM: Razgovor sa Borisom Budenom

Treći partnerski radio program Abrašradija i ROM: Razgovor sa Borisom Budenom

Treći partnerski radio program Abrašradija i ROM ugostio je Borisa Budena.

Sa Budenom smo razgovarali: o politčkom nasilju, obilježavanju stogodišnjice Oktobarske Revolucije, o socijalizmu u Jugoslaviji i pluralizmu u komunizmu (komunističke države nastale nakon II svjetkog rata), neoliberlanom globalnom poretku realiziranom nakon objavljivanja teze F. Fukuyame o “kraju historije”, ali i o sličnim idejama o kojima je Kojeve pisao četrdesetih godina XX stoljeća.

Sa Borisom Budenom razgovarao je Boris Filipić.

Ovosedmična recenzija: Pharmakon – Contact [Sacred Bones Records, 2017]

Play lista:

1. Kraftraum – Rotation
2. La Car – Warm Humans
3. Four Tet – Memories
4. Corbin – Revenge Song
5. Pharmakon – No Natural Order

(AbrašMEDIA)