Home » Dnevne novosti » BiH » Usvojen Prijedlog zakona: Prednost vatrogasnim i vozilima hitne pomoći u odnosu na limuzine političara

Usvojen Prijedlog zakona: Prednost vatrogasnim i vozilima hitne pomoći u odnosu na limuzine političara

Predstavnički dom parlamenta BiH danas je u Sarajevu usvojio u prvom čitanju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saboraćaja na putevima u BiH, kojim se zakonski reguliše da vozila hitne pomoći i vatrogasne službe imaju prednost u odnosu na vozilima pod pratnjom. Ovaj prijedlog u parlamentarnu proceduru uputio je poslanik SBB-a Damir Arnaut.

Poslanici nisu usvojili Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, koji je predložio Savjet ministara BiH, a kojim se predviđaju mogućnost restrukturisanja banaka i formiranje fonda za restrukturisanje.

Danas je obustavljena procedura za Arnautov Prijedlog zakona o dopuni Zakona o upravi, kojim je bilo predloženo da organi uprave koji ne postupe po zahtjevu Parlamentarne skupštine BiH, uključujući odgovore na pitanja poslanika i delegata, budu novčano kažnjeni od 150 do 500 KM.

Predstavnički dom usvojio je izvještaje za 2016. godinu Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH te Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH, kao izvještaj o aktivnostima Kancelarije za reviziju institucija BiH.

K znanju su primljeni dopisi šest institucija BiH, ministarstava inostranih poslova, komunikacija i transporta te odbrane BiH, Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, Uprave za indirektno oporezivanje i Regulacione agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH, čije je poslovanje ocijenjeno revizorskim “mišljenjem sa rezervom” i “mišljenjem s rezervom uz isticanje predmeta”.

Poslanici su usvojili Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji BHRT za 2015. godinu, kao i Izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a u 2016. godini, dok programski planovi BHRT-a za 2017. godinu nisu dobili podršku parlamentaraca.

K znanju su primljene informacije Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH o realizaciji zaključaka Parlamentarne skupštine BiH i Pravobranilaštva BiH o pokrenutim arbitražnim postupcima protiv BiH i njenih institucija.

Usvojen je zaključak da Vijeće ministara sačini informaciju u vezi sa arbitražnim postupcima.

Na prijedlog Momčila Novakovića iz NDP-a odgođeno je izjašnjavanje Predstavničkog doma o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o statusu i funkcionisanju Međunarodne komisije za nestala lica.

Zbog nedovoljne većine glasova iz Republike Srpske, na usaglašavanje Kolegijumu Predstavničkog doma upućeno je davanje saglasnosti za ratifikaciju Memoranduma o razumijevanju o obrazovnoj i naučnoj saradnji između Savjeta ministara BiH i Vlade Saudijske Arabije te Protokola o saradnji u oblasti obrazovanja između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Srpske.

(SRNA)