Home » Dnevne novosti » BiH » Vlada HNK imenovala pregovarački tim

Vlada HNK imenovala pregovarački tim

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) imenovala je pregovarački tim koji će 26. februara otpočeti proces pregovaranja s predstavnicima sindikata o novom kolektivnom ugovoru u zdravstvu.

Na čelu pregovaračkoga tima je kantonalni ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite Goran Opsenica, a njegov je zamjenik ministar financija u HNK-u Adnan Faladžić.

Članovi tima su direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a Rade Bošnjak, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zapadnoheregovačkog kantona (ZHK) Vilson Crnjac, direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona 10 Ante Baković, direktor Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Ante Kvesić, direktor Kantonalne bolnice “Dr. Safet Mujić” Mostar Zlatko Guzin, direktor Opće bolnice Konjic Suzana Sokolović – Begić, direktor Doma zdravlja Mostar Mario Kordić i direktor Doma zdravlja “Stari grad” Mostar Bajro Sarić.

Po riječima glasnogovornika kantonalne vlade Pere Pavlovića, očekuje se da i Federalno ministarstvo zdravstva dostavi prijedlog svoga člana, kao jedanaestog u pregovaračkom timu.

Podsjetimo, razmatrajući informaciju o zahtjevima sindikata djelatnika u zdravstvu i zdravstvenih djelatnika te njihove najave za štrajk, Vlada HNK-a je 19. januara usuglasila da se 26. januara krene u proces pregovaranja s predstavnicima sindikata. Prema toj odluci, 31. januara održan je radni sastanak čiji su domaćini bili predsjednik Vlade HNK-a Nevenko Herceg i kantonalni ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite Goran Opsenica. Sastanku su prisustvovali predstavnici kantonalnog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Ministarstva financija i Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a, predstavnici osnivača zdravstvenih ustanova općine i Grad Mostar, zatim menadžment zdravstvenih ustanova i predstavnika suosnivača (Vlada FBiH, predstavnici vlada Zapadnohercegovačkog i Kantona 10 te njihovih zavoda zdravstvenog osiguranja).

Na tom sastanku predstavljeno je stanje u kojem se nalazi zdravstveni sistem u HNK-u. Također je pozdravljena i podržana odluka kantonalne vlade da proces pregovora sa sindikatima otpočne 26. januara.

– Na sastanku je zatraženo od svih sudionika, a posebice menadžmenta zdravstvenih ustanova, bolnica i domova zdravalja, da u postojećim financijskim okvirima racionaliziraju poslovanje i drugim modelima ostvare uštede kako bi se osigurala materijalna pretpostavka iz koje bi se moglo krenuti u udovoljavanju barem dijela zahtjeva sindikata zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih djelatnika – podsjetio je Pavlović.

Dodao je kako je time Vlada HNK-a ispunila sve potrebne predradnje koje su u skladu sa zahtjevima sindikata i u skladu sa zakonom koji regulira pitanje štrajka, te sukladno tome očekuje da proces pregovaranja krene 26. januara. Pavlović je izrazio uvjerenje kako će se u okviru pregovora naći rješenje prihvatljivo za sve strane, a koje će biti na dobrobit svih građana kantona, korisnika zdravstvenih usluga.

(FENA)