Home » AbrašMEDIA » Vlada HNK planira izdvojiti 12 miliona maraka za pravomoćne presude

Vlada HNK planira izdvojiti 12 miliona maraka za pravomoćne presude

Vlada Hercegovačkoog kantona u 2016. godini izdvojila je više od dva miliona maraka za isplatu pravomoćnih presuda po sudskim tužbama budžetskih korisnika.

Tokom 2016. godine Vlada je za rješavanje problema izvršnih sudskih rješenja izdvojila više od 2 miliona KM, ove godine za tu namjenu planirano je oko 3 miliona KM, a do kraja mandatnog perioda ukupno 12 miliona KM.

Po riječima predsjednika Vlade HNK-a Nevenka Hercega, njegova Vlada opredijeljena je dodatno osnažiti sve aktivnosti na rješavanju problema s kojim se suočava zbog tužbi i presuda na teret budžeta .

Pored dva miliona maraka koje je Vlada HNK-a isplatila u 2016. godinu, u 2017. planirano je oko tri miliona maraka za isplatu sudskih tužbi, a do konca mandatnog razdoblja ukupno 12 miliona maraka za tu svrhu, saopćeno je iz  Vlade HN Kantona.

“U traženju najboljih rješenja, Vlada je tokom 2016. godine započela aktivnosti i donijela potrebne odluke kojima je vjerovnicima koji posjeduju ovršne sudske odluke na teret Budžeta ponudila mogućnost izvansudske nagodbe, što se pokazalo kao vrlo dobar model kojeg će Vlada nastaviti i tokom ove godine”, izjavio je Herceg.

Dodao je kako je do konca ovoga mjeseca otvoren rok za prijavu u drugom javnom pozivu za izvansudske nagodbe te je pozvao zainteresirane da se jave kako bi zajedničkim angažmanom postigli dogovor i našli rješenje zajedničkog problema Vlade i budžetskih korisnika.

Po njegovim riječima, Vlada kojoj je na čelu prva je koja je ozbiljno krenula u rješavanje tog problema koji se godinama akumulirao i postao najozbiljnija prijetnja financijskoj stabilnosti HNK-a.
Herceg je istaknuo kako je usvajanje Dokumenta okvirnog Budžeta za razdoblje 2016.- 2018. i planiranje značajnog iznosa u tu svrhu potvrda odlučnosti Vlade da to pitanje konačno riješi.

(AbrašMEDIA)