Home » AbrašMEDIA » Završena integracija BIS-a i IZIS-a u KB “Dr. Safet Mujić”

Završena integracija BIS-a i IZIS-a u KB “Dr. Safet Mujić”

Uspješno je završena integracija BIS–a i IZIS–a u Kantonalnoj bolnici „Dr. Safet Mujić“ koja je uslijedila nakon integracije bolničkog informacijskog sistema (BIS) i Integriranog zdravstvenog informacijskog sistema (IZIS) u Općoj bolnici Konjic i SKB-u Mostar

Integracijom IZIS-a i BIS-a u KB „Dr. Safet Mujić“ sve ugovorne zdravstvene ustanove u Hercegovačko neretvanskom kantonu međusobno su povezane, a njihovo povezivanje ima za cilj brži, efikasniji i jednostavniji pristup zdravstvenoj zaštiti osiguranicima ovog kantona.

Također, povezanost bolničkog informacijskog sistema (BIS) s Integriranim zdravstvenim informacijskim sistemom (IZIS) pored pogodnosti za osiguranike od velikog je značaja i za zdravstvene ustanove primarne i bolničke zdravstvene zaštite koje će moći međusobno razmjenjivati sve podatke potrebne za liječenje pacijenata.

Razmjena podataka liječnicima specijalistima u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti osigurat će pristup svim potrebnim podacima iz e-kartona osiguranika, a liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uvid u obavljene bolničke pretrage i otpusna pisma njihovih pacijenata.

U narednom razdoblju planirano je testiranje svih funkcionalnosti integriranog sistema kako bi se mogle uočiti i ukloniti eventualne poteškoće i nedostatci u funkcioniranju, saopćeno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko neretvanskog kantona.

(AbrašMEDIA)