Home » AbrašMEDIA » ZZO HNK poziva učenike i studente da dostave potvrde o redovnom školovanju

ZZO HNK poziva učenike i studente da dostave potvrde o redovnom školovanju

Zavod zdravstvenog osiguranja HNK poziva sve redovne učenike i studente-osiguranike, koji to nisu već učinili, da najkasnije do kraja mjeseca oktobra Zavodu dostave Potvrdu o redovnom školovanju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu.

Prema članu 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju F BiH djeca s navršenih 15 godina života,a najkasnije do navršene 26. godine života mogu biti zdravstveno osigurana preko svojih roditelja/staratelja, koji su zdravstveno osigurani, samo ako su na redovnom školovanju.

Kako bi ostvarili zdravstvenu zaštitu preko svojih roditelja/staratelja redovni učenici i studenti trebaju najbližem podružnom uredu Zavoda (podružni ured Zavoda u mjestu prebivališta osiguranika) dostaviti Potvrdu o redovnom školovanju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu. Potvrdu izdaje ustanova (srednja škola ili fakultet) u kojoj se dijete školuje.

U slučaju nedostavljanja tražene potvrde u navedenom roku osigurane osobe (redovni učenici/studenti) neće moći koristiti prava iz zdravstvenog osiguranja na teret sredstava Zavoda sve do dostavljanja iste.

Redovni studenti iz HNK koji su navršili 26 godina, a najduže do navršene 30. godine života, mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava ZZO-a HNK ličnim uplaćivanjem zdravstvenog osiguranja u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno. Postupak ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje pokreću pisanim zahtjevom koji predaju u područni ured Zavoda prema mjestu prebivališta. Pored zahtjeva, područnom uredu Zavoda, trebaju dostaviti originalnu ili ovjerenu presliku potvrde o prebivalištu iz CIPS-a i potvrdu o redovnom studiranju za tekuću akademsku godinu.

Radno vrijeme podružnih ureda Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK je od 7:30 do 15:30 sati svakim radnim danom (ponedjeljak – petak).

(AbrašMEDIA)