Home » AbrašMEDIA » ZZO HNK razvija e-modul za javno zdravstvo

ZZO HNK razvija e-modul za javno zdravstvo

Danas je u direkciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko – neretvanskog kantona održan je sastanak predstavnika Zavoda s predstavnicima Zavoda za javno zdravstvo HNK i domova zdravlja Mostar, Konjic i Mostar Stari Grad.

Sudionike sastanka pozdravio je direktor ZZO – a HNK, Rade Bošnjak, kazavši kako je Zavod ponosan na sve do sada provedene aktivnosti kako i aktivnost zbog koje je ovaj sastanak upriličen. Riječ je razvoju e – modula za javno zdravstvo koji će koristiti Zavod za javno zdravstvo HNK i svi domovi zdravlja u kantonu. I ova funkcionalnost dio je projekta Integrisanog zdravstvenog informacijskog sistema (IZIS).

„Ovo je još jedna funkcionalnost u projektu Integriranog zdravstvenog informacijskog sustava IZIS koja će biti od koristi kako domovima zdravlja i Zavodu za javno zdravstvo tako i našem resornom ministarstvu i Vladi HNŽ. Također, razvoj ove funkcionalnosti još jedan je korak u pravcu razvoja organiziranosti pružanja zdravstvene zaštite, u najširem smislu, našim osiguranicima. U dogovoru s vama definirat će mo kronologiju aktivnosti koje trebamo uraditi kako bi do kraja godine e-modul za javno zdravstvo bio primijenjen u praksi“ kazao je direktor Bošnjak.

Kolika je važnost razvoja e-modula za javno zdravstvo govori dosadašnja praksa po kojoj su domovi zdravlja na papirnatim obrascima vodili evidenciju pojave zaraznih bolesti i iste periodično slali Zavodu za javno zdravstvo HNK što je usporavalo i otežavalo praćenje stanja na terenu.

Razvoj e-modula za javno zdravstvo olakšat će i pojednostavit dosadašnji način praćenja pojavnosti odnosno razvoja zaraznih bolesti i eventualnih epidemija jer će putem elektronskog modula domovi zdravlja i Zavod za javno zdravstvo HNK moći:

– na dnevnom nivou pratiti, pojavu zaraznih bolesti i eventualnih epidemija

– domovi zdravlja više neće morati popunjavati papirnate obrasce već će imati kreirane elektronske obrasce

– domovi zdravlja će moći, u realnom vremenu, kreirane elektronske izvještaje putem IZIS – a dostavljati Zavodu za javno zdravstvo.

S druge strane Zavod za javno zdravstvo HNK će, na osnovu generisanih elektronskih izvještaja e- modula za javno zdravstvo, moći kontinuirano pratiti pojavu zaraznih bolesti i eventualnih epidemija te blagovremeno poduzimati mjere za suzbijanje istih.

(AbrašMEDIA)