Home » Lokalni izbori » 2016. » CIK: Ovjerene prijave za 104 koalicije i 15 lista nezavisnih kandidata

CIK: Ovjerene prijave za 104 koalicije i 15 lista nezavisnih kandidata

Centralna izborna komisija (CIK) BiH danas je, na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama, za 104 koalicije i 15 listi nezavisnih kandidata ovjerila prijave za učešće na lokalnim izborima ove godine.

Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata istekao je u utorak, 14. juna, u 16.00 časova.

Primljeno je ukupno 106 prijava za ovjeru koalicije i 17 prijava za ovjeru liste nezavisnih kandidata, saopšteno je iz CIK-a.

U prijavama za ovjeru dvije koalicije nedostaje akt o određivanju ovlaštenog lica, te im je u skladu sa zakonom ostavljen rok od dva dana od prijema obavještenja da otklone nedostatke.

U prijavama za ovjeru dvije liste nezavisnih kandidata nedostaje akt o određivanju ovlaštenog lica kao i izjave o prihvatanju kandidature za pojedine kandidate, te im je ostavljen rok od dva dana od prijema obavještenja da otklone nedostatke.

Prijave za ovjeru četiri koalicije CIK BiH danas je djelimično odbio jer sve članice koalicije nisu ovjerene za učešće na izborima za isti organ vlasti u određenoj izbornoj jedinici.

Pregled ovjerenih koalicija i listi nezavisnih kandidata CIK BiH će, nakon pravosnažnosti odluka, objaviti na veb-stranici www.izbori.ba.

(SRNA)