Home » Tag Archives: Antifašizam u bh. književnosti

Tag Archives: Antifašizam u bh. književnosti

Branko Ćopić: Krajina se diže na ustanak

Glas o ustanku sve se više širio po kraju pod Grmečom. Već je svaki seljak znao da Komunistička partija priprema ustanak, i da nam je glavni oslonac Sovjetski Savez. Negdje su pripreme za ustanak tek počinjale, drugdje ...

Read More »

Branko Ćopić: Čuvaj se pjesnika

Za napada na Bihać, Skender Kulenović i ja, pred sam kraj bitke sjurimo se u grad i u glavnoj ulici naletimo na kolonu zarobljenih domobrana. Pored njih, sa strane, išao je domobranski oficir bez oružja, ali propisno ...

Read More »