Home » AbrašMEDIA » Dogodilo se na današnji dan – 19. 4.
Simpsonovi

Dogodilo se na današnji dan – 19. 4.

Danas je srijeda, 19. april/travanj, 109. dan 2017. godine.

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN

1587. – Engleski gusar, a kasnije i admiral, ser Francis Drake, ušao je u luku Cadiz i potopio špansku flotu.

1588. – Umro je Paolo Veronese, jedan od najznačajnijih slikara Venecijanske škole u 16. vijeku.

1713. – Karlo VI, car Svetog Rimskog Carstva, izdao je statut porodice Habsburg od nazivom “Pragmatična sankcija” kako bi osigurao prijestolje za svoju kćerku Mariju Tereziju.

1775. – Porazom britanske vojske kod Lexingtona i Concorda počeo je američki rat za nezavisnost od Velike Britanije. Kongres SAD-a objavio je istog dana 1783. završetak rata.

1824. – Umro je engleski pisac George Gordon Byron, jedan od osnivačava evropskog romantizma. Njegova poezija je oličavala slobodan ljudski duh u pobuni protiv poretka. Englesku je napustio, razočaran, 1816. i u Italiji je stvorio najveća djela : “Childe Harold”, “Kain”, “Manfred”, “Don Juan”. Otišao je 1823. da pomogne borbu Grka za oslobađanje od Turaka, ali je ubrzo obolio od malarije i umro, ne ostvarivši ideal da se bori za slobodu grčkog naroda.

1839. – Potpisan je Londonski sporazum kojim su evropske države priznale nezavisnost Kraljevine Belgije.

1882. – U Engleskoj je umro Charles Darwin, naučnik, autor prve teorije o evoluciji živih bića, koja po njemu dobija ime – darvinizam. Tokom ekspedicije brodom “Beagle” od 1831. do 1836. sakupio je ogroman naučni materijal, a putovanje je opisao u knjizi “Put prirodnjaka oko svijeta”. Na obalama Južne Amerike i ostrvima Tihog okena proučavao je geološke formacije, biljke i životinje i zaključio da su se organizmi postepeno mijenjali. U epohalnom dijelu “Postanak vrste putem prirordnog odabiranja” razradio je tezu o evoluciji. Postanak vrsta je revolucionisao biologiju, ali je izazvao žestoke napade crkvenih krugova. Ostala djela: “Promjenljivost životinja i biljaka pod domaćim uslovima”, “Porijeklo čovjeka”.

1906. – Umro je francuski fizičar i hemičar Pierre Curie.

1911. – U Portugalu je odvojena crkva od države.

1920. – Počela je mirovna Konferencija u San Remu, o podjeli Osmanlijskog carstva.

1921. – Stupio je na snagu zakon o podjeli Irske na Republiku Irsku i Sjevernu Irsku, koja je ostala pokrajina Velike Britanije.

1932. – Vlada Kraljevine Jugoslavije donijela je Zakon o zaštiti zemljoradnika kojim je proglašen šestomjesečni moratorijum na dugove i obustavljena prisilnog zapljenjivanja imovine. Oko 709.000 seljaka dugovalo je sedam milijardi dinara, mahom lihvarima i trgovcima.

1943. – Počeo je ustanak Jevreja u Varšavi, koji je, uz više hiljada žrtava, ugušen 16. maja. Njemački nacisti su tokom borbi potpuno razorili i spalili Varšavski geto, a 58.000 ljudi poslato je u koncentracione logore.

1943. – Švicarski hemičar Albert Hofmann testirao je na sebi količinu od 250 mikrograma i iskusio vrlo snažan utjecaj lisergične dietilamidne kiseline (LSD-a), taj dan je poznat kao dan s biciklom, zbog toga što se Hofmann nakon testiranja zaputio kući na biciklu i tada počeo osjećati čudne efekte LSD-a. Njegovo istraživanje na lisergičnoj kiselini, što je dio ergot alkaloida, na kraju je dovelo do sinteze LSD-25 1938. godine. Tek pet godina kasnije, nakon što je Hofmann ponovno sintetizirao spojeve koje je otkrio a tad već skoro zaboravljene, slučajno je otkrio psihodelična svojstva LSD-a nakon što mu se vrlo mala količina upila kroz kožu prstiju. Uslijedila su daljna testiranja u kojem su sudjelovali Hofmann i njegovi kolege, već 3 dana kasnije, nastali su prvi pisani dokumenti. Hofmann je autor više od 100 naučnih radova, kao i nekoliko knjiga od kojih je i LSD: My Problem Child.

1945. – Američke trupe u Drugom svjetskom ratu zauzele su njemački grad Leipzig.

1951. – U Velikoj Britaniji, u Londonu, održava se prvo natjecanje za izbor Miss svijeta.

1971. – Sovjetski Savez lansira Saljut 1, prvu svemirsku stanicu u orbiti.

1971. – Siera Leone postala je republika, a Siaka Stevens njen prvi predsjednik.

1975. – Maoistički pokret “Crvenih Kmera” ovladao je cijelom Kambodžom. Tokom strahovlade, okončane vijetnamskom okupacijom krajem 1978, “Crveni Kmeri” su likvidirali od milion do dva miliona sunarodnika.

1975. – Indija je lansirala prvi vještački satelit.

1984. – Lansiran je prvi kineski telekomunikacioni satelit.

1987. – Emitirana je prva epizoda kultne animirane serije Simpsonovi.

1989. – Umrla je engleska književnica Daphne du Maurier.

1993. – Više od 80 pripadnika jedne američke vjerske sekte, uključujući njihovog vođu Davida Koresha, ubili su federalni agenti kad su – poslije 51 dana opsade – upali u sjedište sekte u teksaškom gradu Vako.

1994. – U Francuskoj je na doživotnu robiju osuđen nacistički ratni zločinac iz Drugog svjetskog rata Paul Touvier.

1995. – u Oklahoma Cityju ogromna eksplozija raznijela dobar dio zgrade saveznih ureda usmrtivši mnogo ljudi koji su bili unutra. Za napad je osuđen Timothy McVeigh, veteran Zaljevskog rata

2004. – U 79. godini umro je Britanac Norris Mc Whirter, koji je sa svojim bratom blizancem Rosom 1955. osnovao “Ginisovu knjigu rekorda”.

2004. – Haški tribunal smanjuje zatvorsku kaznu Radislavu Krstiću sa 46 na 35 godina. Bio je optužen za učešće u genocidu u Srebrenici i proglašen je krivim, no žalbom je njegova optužba promijenjena u “sudjelovanje i pomaganje u genocidu” na osnovu čega mu sud smanjuje kaznu.

(AbrašMEDIA)