Home » Dnevne novosti » BiH » FBiH: Najnekvalitetniji zrak u Tuzli i Živinicama

FBiH: Najnekvalitetniji zrak u Tuzli i Živinicama

Tokom prethodnih dana kvalitet zraka u gradovima Federacije BiH u kojima se vrše mjerenja je bio ozbiljno narušen.

Jučer, nedelja, Ivan-sedlo je bila jedina stanica na kojoj nisu zabilježena prekoračenja propisanih srednjih dnevnih graničnih vrijednosti za zagađujuće materije.

Na svim ostalim mjernim mjestima došlo je do prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti koncentracija lebdećih čestica (>50 ug/m3), u Živinicama, Tuzli, Lukavcu, Zenici i na jednom mjernom mjestu u Sarajevu prekoračene su i granične vrijednosti koncentracija  sumpordioksida ( >125 ug/m3), a na jednom mjernom mjestu u Sarajevu (Otoka) prekoračene su i propisane granične vrijednsoti koncentracija azotnog dioksida.

Najnekvalitetniji zrak su udisali građani Tuzle i Živinica gdje su koncentracije sumpordioksida i prašine dostizale  vrlo visoke vrijednosti opasne po zdravlje ljudi, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Meterološka slika je nepovoljan sa tog aspekta, a značajnije popboljšanje uslova očekuje se u srijedu kada se očekuje i pad koncentracija zagađujućih materija na cijelom području Federacije BiH.

Za provedbu koraka i mjera za sprječavanje prekomjernog zagađenja  zraka nadležne su kantonalne i općinske institucije.

Za savjetovanje o ponašanju građana u ovakvim situacijama nadležne su zdravstvene institucije.

(mi2.ba)