Home » AbrašMEDIA » Mostar u komunalnom kolapsu – razgovor sa Marinom Bagom

Mostar u komunalnom kolapsu – razgovor sa Marinom Bagom

Pozivajući se na Zakon o slobodi pristupa informacijama, a vezano za trenutno stanje kada su u pitanju zelene površine i javna higijena u Gradu Mostaru, nadležnim gradskim odjelima i komunalnim poduzećima Koalicija NVO-a Mostara „Naše Društvo“ uputila je tri seta pitanja/zahtjeva:

SET PITANJA/ZAHTJEVA ZA GRADSKU UPRAVU GRADA MOSTARA

Molimo Vas da nam dostavite sljedeće dokumente:

– Program ZKP-a (zajedničke komunalne potrošnje) i cjenik po kojem se usluge predviđene Programom naplaćuju
– Katastar zelenih površina za Grad Mostar
– Ugovore Grada Mostara i poduzeća Komunalno d.o.o., Komos i Parkovi
– Izvještaj o realizaciji/troškovnik Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2016.godinu. (Jesu li u potpunosti potrošena sva planirana sredstva?)

SET PITANJA ZA J.P. KOMUNALNO

– Koliko Komunalno d.o.o. ima djelatnika i koliko od ukupno zaposlenih su radnici na terenu, a koliko ih je zaposleno na administrativnim poslovima?
– Koliko iznose plaće zaposlenih, ovisno o poziciji na kojoj su zaposleni (radnik na terenu, administrativni djelatnik, direktor..)
– Kakva je struktura kada su u pitanju kvalifikacije zaposlenih?
– Postoji li razrađen mjesečni operativni plan rada? Ukoliko postoji, molimo da nam se isti dostavi.
– Koliko je u protekloj 2016. godini utrošeno novca za usluge poduzeća Komos, a koliko za usluge poduzeća Parkovi?
– Ima li poduzeće Komunalno d.o.o. potpisane ugovore o suradnji s gore navedenim poduzećima? Ukoliko ima, molimo da nam se isti dostave.
– Postoji li dokument kojim su definirani normativi rad s definiranim obimom posla? Ukoliko postoji, molimo da nam se isti dostavi.
– Na koji način se vrši plaćanje i kontrola obavljenog posla koji se putem naloga dodjeljuje javnim poduzećima Komos i Parkovi?
– Koji poslovi su izravno u nadležnosti djelatnika Komunalno d.o.o. i koliko je u 2016.godini na iste potrošeno novca, a koji poslovi su u nadležnosti podugovarača poduzeća Komos i Parkovi?

SET PITANJA ZA J.P. KOMOS/J.P. PARKOVI

– Koliko poduzeće ima djelatnika i koliko od ukupno zaposlenih su radnici na terenu, koliko ih radi konkretno na održavanju zelenih površina, a koliko ih je zaposleno na administrativnim poslovima?
– Koliko iznose plaće zaposlenih, ovisno o poziciji na kojoj su zaposleni (radnik na terenu, administrativni djelatnik, direktor..)
– Kakva je struktura kada su u pitanju kvalifikacije zaposlenih?
– Postoji li dokument kojim su definirani normativi rada s definiranim obimom posla? Ukoliko postoji, molimo da nam se isti dostavi.
– Postoji li razrađen mjesečni operativni plan rada redovnog održavanje i drugih aktivnosti? Ukoliko postoji molimo da nam se isti dostavi.

Nažalost, na postavljena pitanja Gradu i gradskim odjelima i službama, Koalicija do danas nije dobila službene odgovore. Upravo je to bio povod za razgovor sa Marinom Bagom, koji je za naš radio pojasnio zašto se Mostar već godinama nalazi u komunalnom neredu.

U nastavku možete poslušati razgovor u cjelosti: