Home » AbrašMEDIA » OBAVIJEST: Uprava za civilnu zaštitu svim građanima i institucijama u HNK

OBAVIJEST: Uprava za civilnu zaštitu svim građanima i institucijama u HNK

Tokom zimskog perioda povećana je opasnost od izbijanja prirodnih i drugih nesreća (visoki snijeg i snježni nanosi, mraz, led, poplave, klizišta i dr.). Tako je na web stranici CZ HNK objavljeno saopštenje u kojem obavještavaju sva tijela vlasti, pravne i fizičke osobe da preventivno, radi zaštite života ljudi i materijalno-tehničkih sredstva ODMAH poduzmu preventivne mjere koje su propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

U saopštenju se napominjeme, da su prava i obaveze subjekata zaštite i spašavanja utvrđene konkretno u slijedećim odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju:

– za građane u odredbama članka 10. do 22. Zakona,

– za tijela vlasti u odredbama članka 23. do 31. Zakona,

– za pravne osobe u odredbama članka 32. do 36. Zakona.

Apelira se na sve subjekte zaštite i spašavanja (pravne i fizičke osobe, tijela vlasti, organizirane snage civilne zaštite), da odmah poduzmu navedene preventivne mjere jer će samo tako stvoriti pretpostavke za efikasnije i brže reagiranje svih subjekata sustava zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na sve buduće potencijalne izazove i prijetnje, a samim tim će se izbjeći velike materijalne šteta, kao i brojne povrede i ljudske žrtve.

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo, u prethodnom periodu potpisala je ugovore o međusobnim pravima i obavezama s udruženjima građana koje se bave planinarsko-alpinističkim aktivnostima i s udruženjima građana koje se bave aktivnostima na vodi i pod vodom, od čijih članova je formirana Služba za spašavanje s visina za područje HNK i Služba za spašavanje na vodi i pod vodom za područje HNK.

Služba za spašavanje s visina, prema Zakonu o zaštiti i spašavanju, opremljena je adekvatnom opremom da može djelovati pri nepovoljnim vremenskim uslovima (snijeg, hladnoća, led, magla i sl.) kada pri spašavanju stanovništva i materijalnih dobara treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti odgovarajuću opremu.

Služba za spašavanje na vodi i pod vodom, također je opremljena adekvatnom opremom za spašavanje ljudi i materijalnih dobara iz poplavljenih područja, obavljanje prijevoza ljudi i materijalnih dobara preko rijeka, jezera i poplavljenih područja, pronalaženje i izvlačenje utopljenika i vršenje drugih aktivnosti u poplavljenim područjima.

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Dnevnu informaciju sačinjenu na osnovu podataka dobivenih od nadležnih institucija i poduzeća (Agencije za vodno područje jadranskog mora Mostar, Federalnog meteorološkog zavoda, JP „Elektroprivrede HZHB“ Mostar, JP „Elektroprivrede BiH“ i Vodoprivrednih poduzeća), dostavlja svakodnevno svim članovima Kantonalnog stožera civilne zaštite, kako bi isti u okviru mjerodavnosti svojih ministarstava inicirali poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara, temeljem dobivenih informacija, koje ukazuju da bi moglo doći do nastanka visokog snijega i snježnih nanosa, mraza, leda, poplava i dr.

Kantonalni stožer civilne zaštite, na redovnim sjednicama, a po potrebi i vanrednim od članova istog iz nadležnih tijela mjerodavnih za vode, šume, zdravstvo, saobraćaj, građenje i dr., redovno se informira o stanju u određenoj oblasti, a po potrebi Kantonalni stožer civilne zaštite donosi zaključke kojima obavezuje kantonalna odnosno općinska tijela, da otklone određene probleme ili poduzmu određene mjere, kako bi se otklonile okolnosti koje mogu dovesti do nastanka prirodnih nesreća u zimskom periodu ili da se poduzmu aktivnosti kako bi se ublažile posljedice, ukoliko dođe do istih.

Ministarstvo saobraćaja i veza HNK, kao i nadležne općinske odnosno gradske službe s područja HNK, nadležni za zimsko održavanje regionalnih odnosno lokalnih saobraćajnica, dužni su provesti aktivnosti vezane za angažiranje poduzeća koja posjeduju adekvatnu građevinsku mehanizaciju za čišćenje snijega na saobraćajnicama.

Napominjemo, da su sve pravne i fizičke osobe, dužne ODMAH čim primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, sve podatke o istoj dostaviti Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na tel. broj 121, koji radi neprekidno 24 sata svaki dan.

(AbrašMEDIA)