Home » AbrašMEDIA » Ovo su mladi koji podržavaju rad udruženja “Naša djeca”

Ovo su mladi koji podržavaju rad udruženja “Naša djeca”

Udruženje “Naša djeca” od srca se zahvaljuje omladini koja je prepoznala misiju prijateljstva djeci i mladima bez roditeljskog staranja te koji svojim volonterskim angažmanom podržavaju njihovo djelovanje.

Jedna od njih je mlada fotografkinja Selma Hodžić, koja se uvijek odazove kada je potrebno fotografirati aktivnosti i događaje udruženja “Naša djeca”, a koja također pomaže u izradi grafičkog dizajna za njihove promotivne materijale.

Nadir Frlj putem svog obrta „Light’s Letters“ pomaže sa printanjem promotivnih materijala, a udruženje “Naša djeca” mu posebno zahvaljuje za reklamu koju je izradio za butik “Second Hand Friends”.

Miran Kević odazove se kada je potrebna informatička pomoć i servisira laptope u stambenoj jedinici Udruženja.

“Mnogo nam znači plemenita pomoć mladih sugrađana, koji otvorenog srca i uma razumijevaju koliko je važno da se udružimo i ostvarujemo rezultate koji direktno utječu na život onih kojima je pomoć potrebna”, poručuju iz udruženja “Naša djeca”.

(AbrašMEDIA)