Home » AbrašMEDIA » Putujemo u Evropu: Produžen rok za prijave

Putujemo u Evropu: Produžen rok za prijave

Inkubator društvenih inovacija „Munja“ i info platforma HOĆU.ba uz podršku Robert Bosch Fondacije, Balkan Trust for Democracy i partnera otvara i desetu godinu za redom poziv za učešće u sjajnom programu «Putujemo u Evropu» koji osigurava studentima trosedmično putovanje širom kontinenta. Do sada stipendiju je dobilo i u programu sudjelovalo 266 studenata.

Cilj projekta je da se omogući da najmanje 23 studenta/ice na univerzitetima/sveučilištima u BiH provedu ljeto kao većina njihovih vršnjaka iz Evrope, putujući po slobodno po Evropi i upoznavajući evropske gradove i narode. Pobjednici na konkursu dobijaju stipendiju koja se sastoji od slijedećeg:

– InterRail karta za 22 dana putovanja evropskim vozovima vrijednosti 770 KM
– džeparac u iznosu 300 KM
– studentska kartica ISIC
– putno osiguranje
– učešće na trodnevnom specijalnom otvaranju programa u Berlinu 24-27.07.2017. godine (smještaj i obroci u Berlinu, susret sa studentima iz Jugoistočne Evrope, party, razgledavanje grada, susret sa zvaničnicima SR Njemačke i Fondacije Robert Bosch i dr.)
– orijentacijska radionica u Sarajevu (prevoz i ručak) i vodič za putovanje sa savjetima

Osnovni kriteriji za odabir studenata:
1. Prijave mogu podnijeti svi studenti starosti do 26 godina (osim brucoša, studenata 1. godine) koji su državljani BiH i posjeduju putnu ispravu;
2. Prednost imaju kandidati/kinje koji su do sada nikako ili manje putovali u inostranstvo;
3. Prednost je ukoliko imaju angažman u studentskim, omladinskim ili/i nevladinim organizacijama;
4. Znanje stranog jezika
5. Dužina studiranja i prosječna ocjena uzet će se u obzir, ali se ohrabruju svi motivirani studenti da apliciraju.
6. Motivacija za učešće u programu i spremnost za angažman na promociji mobilnosti mladih tokom i poslije putovanja.

Prijavni formular, uputstvo za apliciranje i dodatne informacije o projektu svi zainteresovani kandidati mogu preuzeti sa info platforme www.hocu.ba.

Rok za prijavu je produžen. Prikupljene dokumente stavljene u kovertu potrebno je dostaviti do petka 23. juna/lipnja 2017. godine do 13:00h kao i kreativni zadatak sa kontaktima poslati na e-mail: munja@munja.ba.

Samo finalisti će biti kontaktirani i pozvani na intervju u Sarajevo koji će biti u periodu 26.-28.06, a orijentacijska obuka za sve odabrane polaznike bit će početkom jula/srpnja.

Prijave se mogu poslati poštom na adresu:
MUNJA
Za konkurs «Putujemo u Evropu»
Skenderpašina 1
71 000 Sarajevo

ili lično dostaviti u zatvorenoj koverti u prostorije Munje (Networks) radnim danom od 09:00h do 20:00h).

Za sva dodatna pitanja:
– Tel: 033 23 77 64
Munja page na Facebooku
– E-mail: munja@munja.ba
– www.hocu.ba

(AbrašMEDIA)