Home » Dnevne novosti » BiH » Zatezne kamate još jedan udar vlasti na radnička prava

Zatezne kamate još jedan udar vlasti na radnička prava

Dopune Zakona o visini stope zatezne kamate u Federaciji BiH, prema kojima se sudskim presudama glavnica za neplaćene račune za komunalne usluge obračunava po kamatnoj stopi od 12 odsto, a istovremeno se za zaostale plate obračunava po kamatnoj stopi od 0,2 odsto, još jedan je u nizu udara vladajuće koalicije na radnička prava, upozorava federalna opozicija.

Član Glavnog odbora SDP-a BiH Ibrahim Demirović upozorava da se kamatna stopa od 0,2 odsto primjenjuje u sudskim presudama za sva potraživanja po osnovu radnog odnosa, među kojima i za povrede na radu, kad radnici steknu trajni invaliditet.

“Ovim Zakonom narušena je pravna ravnoteža između javnog interesa i interesa radnika, odnosno građana.

Riječ je o nepravednom položaju radnika u odnosu na državu, pravna lica i druge privredne subjekte, kao i kršenju osnovnih načela obligacionog prava“, ističe Demirović u saopštenju za javnost.

Prema njegovim riječima, na ovaj način vlasti stimulišu poslodavce da krše radnička prava, jer nema zatezne kamatne stope koja ima funkciju da prisiljava poslodavca na izvršavanje obaveza.

“Istovremeno, poslodavcima se omogućava da rade s novčanim sredstvima radnika 10 do 15 godina, dok se ne okonča sudski spor”, navodi Demirović i konstatuje da se time poslodavci stimulišu da ne izvršavaju svoje zakonske obaveze prema radnicima, jer im se isplati da razvlače sudske sporove i po 10 do 15 godina.

Demirović je pozvao sve političke subjekte u FBiH, kao i nevladine organizacije, da zaštite radnička prava kako bi se zaustavila dalja destrukcija radničkih prava i radničkog životnog standarda. Najnovije dopune Zakona o visini zatezne kamate u FBiH objavljene su 23. decembra prošle godine u Službenim novinama FBiH.

(SRNA)