Home » AbrašMEDIA » ZVRK: Performans Shapers danas ispred NP Mostar

ZVRK: Performans Shapers danas ispred NP Mostar

U sklopu ZVRK festivala danas će se od 17:30 – 19:00 sati, na platou ispred Narodnog Pozorišta Mostar izvesti performans Shapers.

“Shapers je performans koji promoviše savremeni ples na neobičnim lokacijama u javnom prostoru. Cilj je ući u vezu sa stanovnicima u postupku in-situ stvaranja, gdje će se stvoriti prostor dijalog između umjetnika i javnosti, kao i prostor za razmišljanje o praksi plesa u javnosti.

Performans: Shapers
Koreografija: Anne Le Batard i Jean-Antoine Bigot (Francuska)
Izvedba: Shady Abdelrahman, Aurore Allo, Elvi Balboa, Lucia Bocanegra, Ayoub Kerkal, Natacha Kierbel,
Mourad Koula, Ahmed Shamel. (Španija, Francuska, Maroko i Egipat)

Lokacija: Plato ispred Narodnog Pozorišta Mostar

Shapers je plod međunarodne saradnje između:
Ex Nihilo [Marseilles], Rézodanse [Alexandria],
Momkin – espaces de possibles [Marseilles] and Nassim el Raqs [Alexandria], Mes de Danza,
International Contemporary Dance Festival [Seville],
Espace Darja [Casablanca], Zvrk Festival,
International Contemporary Dance Festival
[Sarajevo], In’8 circle – maison de production
[Marseilles].

Performans Shapers nam dovodi osam plesaca, po dva iz svake zemlje partnera evropskog projekta: Francuske, Spanije, Egipta i Maroka. Jedan od glavnih ciljeva ovog evropskog projekta je da u svoje središte postavi zabrinutost i razmišljanje o udjelu u činu stvaranja unutar javnih prostora. Također, inicirat će okupljanje nekoliko partnera i kulturnih aktera u zajedničku dinamiku koja će potaći kulturnu razmjenu putem plesa, tijela, pokreta i prisustva javnosti, u gradskim i manjim mjestima.

Budući da je od vitalnog značaja pitanje o vezama koje imamo jedni sa drugima, na lokalnom i globalnom nivou, za razvoj što širih gledišta – susret umjetnika, njihovih djela i javnosti postavit će kulturu kao osnovu društvenog i ljudskog razvoja. Ovaj projekat kreacije i distribucije je prilika da se podijele prakse, potrebe, snovi i uvjerenja, za otvaranje i predanost koje prevazilaze okvire i granice nametnute unutar regije. Upravo zato je i važan javni prostor kao laboratorij za obnovu i razvoj društva”, navodi se u pozivu na događaj.

(AbrašMEDIA)