Home » Društvo (page 67)

Društvo

Milovan Đilas: Pismo Titu

Milovan Đilas (4. 6. 1911. – 20. 4. 1995.) bio je jugoslovenski književnik, revolucionar, političar, politički zatvorenik i jedan od najpoznatijih istočnoevropkih disidenata, čija su djela redovno prevođena i izdavana u zapadnoj štampi. Od 1937. do 1954. ...

Read More »

Milovan Đilas o Savi Kovačeviću

Na mom putu za Gornje Polje, na kamenom planinskom prevoju, sučelili smo se sa grupom naoružanih ljudi, koju tek posle tri-četiri sekunde prepoznamo kao partizane. Napred je išao pokrupan brkajlija, s kapom od lisičine, u čizmama artiljerca ...

Read More »

Milovan Đilas: O Drugom zasjedanju AVNOJ-a

Najveći deo posla u formulisanju zaključaka budućeg AVNOJ-a obavio je Kardelj. Pomagao mu je Pijade: budući „parlament“ je našao u Pijadi svog čoveka, a Pijade u njemu sebe. Pijadeova živahna i maštovita inteligencija kao da se tek ...

Read More »

Hanna Blank: Mediji kao instrument manipulacije

Mediji igraju ključnu ulogu u periodu konflikata i ratova. Mediji sami ne mogu proizvesti ratove, ali njihova sistematska manipulacija igra značajnu ulogu u planovima ratnih lidera. Uticajni mediji se koriste da bi se stekla podrška javnosti ili ...

Read More »

George Orwell: Sportski duh

Sada, kada je kratki posjet nogometnog kluba “Dinamo” (moskovski “Dinamo”, ruski nogometni klub, gostovao je u Britaniji u jesen 1945. i igrao protiv vodećih britanskih klubova) završen, može se javno reći ono što su mnogi razumni ljudi ...

Read More »

George Orwell: Otkrivanje španjolske tajne

Usprkos široko raširenim shvaćanjima o Španjolskom građanskom ratu po kojima je on jednostavno predstavljao sukob fašista i republikanaca postoji i manje poznata činjenica o pravom građanskom ratu unutar građanskog rata koji se događao u republikanskim redovima. Ovaj ...

Read More »